พร้อมส่ง 64 GB MICRO SD CARD (ไมโครเอสดีการ์ด) SANDISK …

รหัสสินค้า 2738378402_TH-9933587116

441 บาท

ซื้อที่ Lazada

ประสิทธิภาพ A1 คือ อ่าน 1500 IOPS, เขียน 500 IOPS อิงตามการทดสอบภายใน ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์โฮสต์ ประเภทของแอป และปัจจัยอื่นๆการสนับสนุนวิดีโอ Full HD (1920×1080) อาจแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์โฮสต์ คุณสมบัติของไฟล์ และปัจจัยอื่นๆ โปรดดูที่ www.sandisk.com/HDการ์ดเท่านั้น โปรดดูที่ www.sandisk.com/proofโปรดดูที่ www.sandisk.com/wugต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรดดูที่ www.sandiskmemoryzone.comอิงตามการถ่ายโอนรูปถ่ายขนาด 4.1GB (ขนาดไฟล์เฉลี่ย 3.5 MB) ด้วยตัวอ่าน USB 3.0 ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์โฮสต์ คุณสมบัติของไฟล์ และปัจจัยอื่นๆค่าประมาณการ โดยผลลัพธ์การสนับสนุนวิดีโอ Full HD (1920×1080) อาจแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์โฮสต์ คุณสมบัติของไฟล์ และปัจจัยอื่น ๆ1 GB 1,000,000,000 ไบต์ ความจุที่ใช้ได้จริงอาจน้อยกว่านี้[สำหรับรุ่นความจุ 64 GB-512 GB] ความเร็วในการอ่านสูงสุด 100 MB/วินาที ความเร็วในการเขียนต่ำกว่านี้ ตามการทดสอบภายใน ประสิทธิภาพอาจต่ำลง โดยขึ้นกับอุปกรณ์โอสต์ ส่วนติดต่อ สภาพการใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ 1 MB 1,000,000 ไบต์


สินค้าใกล้เคียง

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]