TOSHINO ET-9155M รางปลั๊กไฟ 5 ช่อง 5 สวิตช์ สาย 3×0.75 ยาว 5 ม.

479.99 ฿

TOSHINO ET-9155M รางปลั๊กไฟ 5 ช่อง 5 สวิตช์ สาย 3×0.75 ยาว 5 ม.รองรับไฟได้สูงสุด 2,300Wattมีระบบป้องกันไฟกระชากเต้ารับเป็นไปตามมาตราฐานมอก.166-2549มี Circuit Switch ป้องกันไฟเกินสวิทซ์ได้มาตรฐาน IEC61058มีม่านนิรภัยป้องกันนิ้วมือสัมผัสแผ่นทองเหลืองมีสวิทซ์เปิด-ปิดทีละจุดความยาว 5เมตร

 6 total views,  1 views today

รูปภาพ