DATA HM4496 ปลั๊กไฟ มอก 4 ช่อง 4 สวิตซ์ 3ม. 10A. 2300w.

311.64 ฿

DATA HM4496 ปลั๊กไฟ มอก 4 ช่อง 4 สวิตซ์ 3ม. 10A. 2300w.- สายไฟมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 11-2553 ( 3 x 0.75 sq.mm.)- เต้าเสียบมาตรฐาน มอก. 166-2549- เต้ารับ 4 ช่อง ชนิดขาเสียบ 3 ขา (Universal Plug)- เต้ารับมีม่านนิรภัยเพื่อความปลอดภัย- สวิตซ์มาตรฐาน IEC 61058-1- ผลิตด้วยวัสดุ ABS ไม่ลามไฟ- ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน หรือลัดวงจรด้วยระบบเซอร์กิตเบรกเกอร์- มีสวิตซ์ควบคุมการ เปิด ปิด ของการจ่ายกระแสไฟฟ้า- มีระบบกันไฟกระชาก (SURGE PROTECTOR)- ขนาดตัวปลั๊ก 6.8 x 26.7 x 3.5 cm

 21 total views,  1 views today

รูปภาพ