Xiaomi Youpin Microhoo USB แอร์ 99 ความเร็วหน้าจอสัมผัส 3 ใน 1 มินิน้ำส่วนตัวพัดลมระบายความร้อนระยะเวลาคูลเลอร์ความชื้น

รายละเอียด รหัสสินค้า 1237498842_TH-2967720777

Xiaomi Youpin Microhoo USB แอร์ 99 ความเร็วหน้าจอสัมผัส 3 ใน 1 มินิน้ำส่วนตัวพัดลมระบายความร้อนระยะเวลาคูลเลอร์ความชื้น

ราคา : 1,996.00 บาท

 38 total views,  1 views today

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Open