TP-Link Archer AX10 AX1500 Wi-Fi 6 Router

รหัสสินค้า 6935364089221

฿1790

TP-Link Archer AX10 AX1500 Wi-Fi 6 Router เราเตอร์ WiFi มาตรฐาน WiFi 6 ให้ความเร็วการถ่ายโอนข้อมูลสูงถึง 1.5 Gbps ควบคุมการทำงานด้วย CPU มั่นใจได้ในความเสถียรของสัญญาณ เราเตอร์ TP-Link Archer AX10 มาพร้อมเสาสัญญาณ 4 ต้น และเทคโนโลยี Beamforming เน้นส่งสัญญาณสู่อุปกรณ์ไร้สายโดยตรง และยังมีเทคโนโลยี OFDMA ที่ให้อุปกรณ์จำนวนมากใช้งาน WiFi คลื่นเดียวกันได้ เราเตอร์ TP-Link Acher AX10 มีช่อง Gigabit LAN สำหรับใช้งานเครือข่ายผ่านสายที่เสถียรกว่าถึง 4 ช่อง การตั้งค่าทำได้ง่ายๆ ผ่านแอป Tether รองรับคำสั่งเสียงผ่าน Amazon Alexa


สินค้าใกล้เคียง

 65 total views,  1 views today

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Open