รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง(แบบสามขา) 1 สวิทซ์ DATA AP3159M3G 3M สีเทา (มอก) ปลั๊กสามตา ปลั๊กจ่ายไฟ ปลั๊กไฟ อมรออนไลน์ AmornOnline

รหัสสินค้า 810426804_TH-1650870196

฿299.00

รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง(แบบสามขา) 1 สวิทซ์ DATA AP3159M3G 3M สีเทา (มอก) ปลั๊กสามตา ปลั๊กจ่ายไฟ ปลั๊กไฟ อมรออนไลน์ AmornOnlineชื่อสินค้า : รางปล้ำกไฟนิรภัยวิธีใช้ใช้ต่อพ่วงกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อพิมความยาวของสายไฟคุณสมบัติของปลักจ่ายไฟสายไฟมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม มอก.11-2553ทนกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 10 A หรือ 2300 Wป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน หรือลัดวงจรด้วยระบบเชอร์กิตเบรกเกอร์ข้อแนะนำควรอ่านคำเตือน และศึกษาวิธีใช้ก่อนใช้งานไม่ควรใช้กระแสไฟฟ้าเกินกำลัง 2300 ฟ ต่อเนื่องปล้ำกจ่ายไฟบ็นอุปกรณ์ผ่านไฟฟ้าเท่านั้นสามารถใช้กับคอมผิวเตอร์ ทีวี วีดีโอ เครื่องเสียง ฯลฯอย่าวางปลักจ่ายไพว้ใกล้มือด็กหรือไว้ในที่เปียกน้ำระวังอย่าให้ปล็กจ่ายไฟตกกระแทกมีสวิตช์ควบคุการเปิดปิดของการจ่ายกระแสไฟฟ้าสามารถตัดวงจรและต่อวงจรได้ใหม่เพียงกดปุ่ม Resetคำเตือนห้ามแก้ไขดัดแปลงหรือเปลี่ยนสภาพสินค้าหากมีสิ่งผิดปกติกับปล็กไฟควรหยุดใช้งานกันทีการถอดปลักจ่ายไฟหรือคลื่อนย้ายสินค้า ไม่ควรจับที่สายไฟ อาจทำให้เกิดอันตรายได้ปิดสวิตช์และถอดปล็กจ่ายไฟออกหลังเลิกใช้งานหมวางปลักจ่ายไฟฟ้าใกล้วัสดุติดไฟง่ายทุกชนิดห้ามใช้นิ้วหรืออุปกรณ์อย่างอื่นเสียบลงไปในเต้ารับ


สินค้าใกล้เคียง

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Open