ปลั๊กไฟ vox sportec lifestyle รุ่น P-432U 5M

รายละเอียด รหัสสินค้า 2167330875

vox sportec lifestyle รุ่น P-432U 5M
3ช่อง 4 สวิตซ์ 2 USB ความยาว 5เมตร มอก.
• สายไฟ ผ่านมาตรฐาน มอก. 2432-2555
• เต้ารับมีม่านนิรภัย
• เต้าเสียบ แบบกลม ผ่านมาตรฐาน มอก.2432-2555
• เบรคเกอร์นิรภัย ตัดเมื่อใช้ไฟเกิน

ราคา : 389.00 บาท

รายการสินค้า ราคา สั่งซื้อ
ถูกที่สุด!! ปลั๊กไฟ VOX 4 ช่อง 4 สวิตซ์ ความยาว 3 / 5 เมตร (สีขาว) ปลั๊กไฟ มอก. รางปลั๊กไฟ 199
VOX ปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วง ขยาย 3 สวิตซ์ 2 ช่อง 2 USB สีขาว ปลั๊กไฟมาตรฐาน มอก. รุ่น P322U extension lead cable cord 240
VOX รางปลั๊กไฟ 5 ช่อง รุ่น P-150 240
VOX ปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วง 1 สวิตซ์ 3 ช่อง ยาว 3 5 เมตร สีขาว ปลั๊กไฟมาตรฐาน มอก. รุ่น P130 Extension lead cable cord 265
ปลั๊กไฟ VOX 3ช่อง 4สวิตซ์ 2 USB **ยาว 3 เมตร** สีขาว 275
รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 2 สวิทซ์ VOX F5ST3-VS1-D4200 3M สีขาว (มอก) ปลั๊กสามตา ปลั๊กจ่ายไฟ ปลั๊กไฟ อมรออนไลน์ AmornOnline 289
VOX รางปลั๊กไฟ Sporteh 1 สวิตซ์ 3 ช่อง 3 เมตร รุ่น F5ST3-VS01-3101 299
VOX รางปลั๊กไฟ Sporteh 1 สวิตซ์ 3 ช่อง 3 เมตร รุ่น F5ST3-VS02-3101 299
Vox Plug 4 Way 4 Switch 3M. Sportec Gray 299
VOX รางปลั๊กไฟ Sporteh ถุง 1 สวิตซ์ 4 ช่อง 2 เมตร รุ่น F5STB-VS01-1404 309
VOX รางปลั๊กไฟ Sporteh ถุง 1 สวิตซ์ 3 ช่อง 5 เมตร รุ่น F5STB-VS01-1302 335
VOX รางปลั๊กไฟ Sporteh 1 สวิตซ์ 4 ช่อง 3 เมตร รุ่น F5ST3-VS01-4101 349
VOX รางปลั๊กไฟ Sporteh 1 สวิตซ์ 4 ช่อง 3 เมตร รุ่น F5ST3-VS02-4101 349
Vox Plug 4 Way 4 Switch 3M. Sportec White 349
VOX ปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วง 5 และ 6 ช่อง 2 USB 1 สวิตซ์ ยาว 3 เมตร สีขาว ปลั๊กไฟมาตรฐาน มอก. รุ่น P160 Extension lead cable cord 355
Vox Plug 3 Way 1 Switch 3M. Sportec White 359
VOX รางปลั๊กไฟ Sporteh 1 สวิตซ์ 5 ช่อง 3 เมตร รุ่น F5ST3-VS02-5101 385
Vox Plug 5 Way 5 Switch 3M. Sportec Gray 385
Vox Plug 5 Way 5 Switch 3M. Sportec White 385
ปลั๊กไฟ vox sportec lifestyle รุ่น P-432U 5M 389
VOX รางปลั๊กไฟ Sporteh 1 สวิตซ์ 3 ช่อง 5 เมตร รุ่น F5ST3-VS01-3102 399
VOX รางปลั๊กไฟ Sporteh 4 สวิตซ์ 4 ช่อง 3 เมตร รุ่น F5ST3-VS01-4401 399
VOX รางปลั๊กไฟ Sporteh 4 สวิตซ์ 4 ช่อง 3 เมตร รุ่น F5ST3-VS02-4401 399
VOX รางปลั๊กไฟ Sporteh ถุง 2 สวิตซ์ 4 ช่อง 5 เมตร รุ่น F5STB-VS01-2402 415
VOX รางปลั๊กไฟ Sporteh 1 สวิตซ์ 3 ช่อง 3 เมตร รุ่น F5ST3-VSMX-3101 แพ็กคู่ 419

 14 total views,  1 views today

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Open