แฟ้ม 3 ห่วง A4 สัน 5.8 ซม. สีเขียว ตราช้าง 9350V

รายละเอียด รหัสสินค้า OFM6040074

แฟ้ม 3 ห่วง A4 สัน 5.8 ซม. สีเขียว ตราช้าง 9350V

Open