แฟ้ม 2 ห่วง A4 สัน 5.8 ซม. สีเขียว ตราช้าง 9250V

รายละเอียด รหัสสินค้า OFM6031564

แฟ้ม 2 ห่วง A4 สัน 5.8 ซม. สีเขียว ตราช้าง 9250V

Open