SALE หม้อทอดไร้น้ำมัน หม้อไร้น้ำมัน หม้อทอดไฟฟ้าขนาด…

หม้อทอดไร้น้ำมัน ราคาไม่เกิน 1,000 บาท

SALE หม้อทอดไร้น้ำมัน หม้อไร้น้ำมัน หม้อทอดไฟฟ้าขนาด…

783 บาท

ร้านค้า Lazada

Air Fryer หม้อทอด ไร้น้ำมัน หม้อทอดไฟฟ้า ขนาด 4.5 ลิตร• ขนาดความจุ 4.5L ลิตร • พลังงานความร้อน 1200w พลังงานลม 30w• พลังงานคงที่ 1350w• เทคโนโลยีอบลมร้อนด้วยความร้อนที่คงที่ และสม่ำเสมอ • อุณหภูมิกระจายทั่วถึงทำให้อาหารเสร็จไวขึ้น • ตระแกรงใส่อาหารเคลือบ ไม่ติดเศษาหาร • สามารถถอดถาดได้ สะดวกต่อการทำความสะอาดการเปลี่ยนสินค้ากรณีที่สินค้าที่ได้ซื้อ มีปัญหาจากตัวสินค้าชำรุดเสียหายเนื่องจากการผลิต สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า หากพ้นกำหนดนี้ บริษัทฯ จะรับเคลมสินค้าตามขั้นตอนปกติ*********************************** สำคัญ ********************************* ทางร้านไม่สามารถรับเคลมสินค้าประเภทใช้งานแล้วหม้อไหม้ ครอบคลุมเรื่องเปิดสวิทไม่ขึ้นไฟ ิ หม้อไม่ร้อน สินค้าชำรุดแตกหักระหว่างการจัดส่ง ไม่ครอบคลุมเรื่องหม้อไหม้จากการใช้งาน หรือกระทะลอกจากการทำความสะอาดไม่ถูกวิธี ** เก็บกล่องบรรจุภัณฑ์ของทางร้านสำหรับยื่นส่งเคลม *เงื่อนไขการรับประกัน1. ภายใต้ระยะเวลาของการรับประกัน บริษัทฯ อาจทำการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ2. หลังจากซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า การนับระยะเวลารับประกันจะเริ่มนับต่อเนื่องจากที่เหลืออยู่3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ของบริษัทฯ4. สินค้าที่ส่งเคลม จำเป็นต้องทิ้งเครื่องไว้เพื่อตรวจสอบความบกพร่องหรืออาการเบื้องต้นก่อน5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่เสียหายที่อยู่นอกข่ายการรับประกัน หรือ สินค้าที่หมดประกันแล้วการรับประกันที่ถือเป็นโมฆะตามเงื่อนไข1. สินค้าไม่มี void รับประกันของบริษัทฯ หรือไม่มีหมายเลขเครื่องสินค้า (S/N) หรือสติ๊กเกอร์ของบริษัทฯหรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นสินค้าของบริษัทฯ2. สินค้าที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซม โดยบุคคลที่ไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ3. สินค้าที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ น้ำ อาหาร ความชื้น อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป4. สินค้าที่เสียหายจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การติดตั้งผิดพลาด การตกกระแทกแตกหักเสียหาย การใช้สายชาร์ตของสินค้าอื่น ฯลฯ มีผลให้สินค้าเสียหาย เป็นต้น


สินค้าใกล้เคียง