xiaomi mi ai bluetooth speaker mini wireless hd ลำโพงบู…

Xiaomi ลำโพงบลูทูธ

รหัสสินค้า 10240575

499 บาท

ซื้อที่ NocNoc

  • ไมโครโฟนรองรับ xiaoai tongx


  • สินค้าใกล้เคียง