HATARI พัดลมสไลด์ 16 นิ้ว รุ่น HT-S16R2 สีขาว แบรนด์ …

รหัสสินค้า 13872743260

1,298 บาท

ซื้อที่ Shopee

รายละเอียดสินค้า
ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ควบคุมการทำงานด้วยระบบ สัมผัส และรีโมทคอนโทรล เลือกแรงลมอัจฉริยะ i COMFORT ปรับแรงลมเพิ่มขึ้น หรือ ลดลงตามอุณหภูมิของห้องที่เปลี่ยนไป ปรับระดับความสูงได้ 5 ระดับ ได้ตั้งแต่ 87.0-107.0 เซนติเมตร ตั้งเวลาเปิด–ปิดอัตโนมัติสูงสุด 8 ชม. เพิมความทนทานให้กับแผงอิเล็กทรอนิกส์ด้วย SWITCHING POWER SUPPLY

รับประกันสินค้า 3 ปี

วิธีการใช้สินค้า
ใช้สำหรับให้แรงลมเพื่อความเย็นสบาย

ข้อควรระวังในการใช้สินค้า
ห้ามใช้พัดลมโดยที่ประกอบชิ้นส่วนไม่ครบ หรือชำรุด ห้ามใช้พัดลมในขณะที่ตัวเครื่องเปียกน้ำ ห้ามดัดแปลงแก้ไขใด ๆ เพราะอาจเกิดอันตรายได้ ต้องตัดกระแสไฟฟ้าทุกครั้ง ก่อนทำความสะอาด และซ่อมพัดลม


สินค้าใกล้เคียง