vox sportec ปลั๊กไฟ 5 ช่อง 1 สวิตซ์ 2500 วัตต์ สายยาว 3…

VOX ปลั๊กพ่วง 5 เมตร

รหัสสินค้า 10190130

253 บาท

ซื้อที่ NocNoc

vox sportec 5 ช่อง 1 สวิตซ์

ขนาด : 27.4 ซม. x 6.5 ซม. x 3.5 ซม.

ความยาวสาย : 3 เมตร/ 5 เมตร

สี : สีขาวสินค้าใกล้เคียง