vox ปลั๊กไฟมาตรฐาน มอก. ลายลิขสิทธิ์แท้ justice league …

VOX ปลั๊กพ่วง 3 เมตร

รหัสสินค้า 10399466

399 บาท

ซื้อที่ NocNoc

รายละเอียดสินค้า
vox power strip ปลั๊กไฟมาตรฐาน มอก.
ลายลิขสิทธิ์แท้ justice league – batman
ปลั๊กไฟ 4 ช่อง 1 สวิตซ์
ขนาด : 20 ซม.


สินค้าใกล้เคียง