Toshino Plug 2 Way 3 Switch 2 USB 3M. (P2375USB-3M) Whi…

Toshino ปลั๊กพ่วง 3 เมตร

รหัสสินค้า 8854531014775

670 บาท

ซื้อที่ Banana IT

Toshino รางปลั๊ก 2 ช่อง ยาว 3 เมตร 2USB สาย VCT 3×0.75 (สีขาว/เทา) มาพร้อมกับระบบป้องกันไฟกระชากทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าปลอดภัยใช้งานได้ยาวนาน มี USB ตอบโจทย์ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆได้สะดวกสบาย


สินค้าใกล้เคียง