toshino p4375-5m(wg) รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 4 สวิตช์ สาย 3×0…

Toshino ปลั๊กพ่วง 5 เมตร

รหัสสินค้า 10516822

478 บาท

ซื้อที่ NocNoc

รายละเอียดสินค้า
รางปลั๊ก 4ช่อง 4 สวิตซ์ 5 เมตร รุ่น p4375-5m wg toshino
คุณสมบัติ
1.ระบบ surge protection ป้องกันไฟกระชาก
2.ระบบ


สินค้าใกล้เคียง