toshino et-914 รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 4 สวิตช์ สาย 3×0.75 ยา…

Toshino ปลั๊กพ่วง 3 เมตร

รหัสสินค้า 10516831

397 บาท

ซื้อที่ NocNoc

รายละเอียดสินค้า
– รางปลั๊กไฟมาตรฐาน มอก. 2432-2555
– ระบบป้องกันกระแสไฟเกินอัตโนมัติ
– ระบบป้องกันไฟกระชาก
– สวิทช์เปิด – ปิด การ


สินค้าใกล้เคียง