Toshino รางปลั๊กไฟ 5 ช่อง 6 สวิตซ์ 2 USB ยาว 5 เมตร สีข…

รหัสสินค้า 21215866503

850 บาท

ซื้อที่ Shopee

คุณสมบัติ
1.ระบบ Surge Protection ป้องกันไฟกระชาก
2.ระบบ Circuit Breaker ป้องกันไฟเกินมาตรฐาน IEC
3.เต้ารับ-เต้าเสียบ มาตรฐาน มอก.166-2549
4.สวิตซ์แยกสะดวกในการเลือกใช้งาน มาตรฐาน IEC
5.ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ
6.ม่านนิรภัย ป้องกันนิ้วมือสัมผัสทองเหลืองด้านใน มาตรฐาน IP20
7.ไฟแสดงสถานะการใช้งาน
8.รองรับกำลังไฟ 10A 2300W
9.สายไฟ 3×0.75 sq.mm. มาตรฐาน มอก.11 เล่ม5-2553

เงื่อนไขในการเคลมสินค้า
-ถ่ายวิดิโอก่อนเปิดกล่องสินค้า
-หากไม่มีหลักฐานในการยืนยัน ทางแบรนด์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
ขออภัยในความไม่สะดวก ขอบคุณค่ะ


สินค้าใกล้เคียง