TOSHINO รางปลั๊กไฟ มอก. 4 ช่อง 4 สวิตซ์ ยาว 3 เมตร สีขา…

รหัสสินค้า MKP0273194

595 บาท

ซื้อที่ Officemate

1.ระบบ Surge Protection ป้องกันไฟกระชาก
2.ระบบ Circuit Breaker ป้องกันไฟเกิน มาตรฐาน IEC
3.เต้ารับ-เต้าเสียบ มาตรฐาน มอก.166-2549
4.สวิตซ์แยกสะดวกในการเลือกใช้งาน มาตรฐาน IEC
5.ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ
6.ม่านนิรภัย ป้องกันนิ้วมือสัมผัสทองเหลืองด้านใน มาตรฐาน IP20
7.ไฟแสดงสถานะการใช้งาน
8.รองรับกำลังไฟ 10A 2300W
9.สายไฟ 3*0.75 sq.mm. มาตรฐาน มอก.11 เล่ม5-2553


สินค้าใกล้เคียง

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]