Anitech แอนิเทค ปลั๊กไฟ มอก. 2 ช่อง 2 USB รุ่น H622 สาย…

ปลั๊กพ่วง ราคาไม่เกิน 1,000 บาท

Anitech แอนิเทค ปลั๊กไฟ มอก. 2 ช่อง 2 USB รุ่น H622 สาย…

439 บาท

ร้านค้า Lazada

• 3500 วัตต์ 250โวลต์ 50-60Hz• 2 ช่องเสียบมาตรฐาน มอก.เลขที่ 166-2549• 2 ช่องเสียบ USB• สายไฟยาว 2 เมตร มาตรฐาน มอก.เลขที่ 11-2553• ปลั๊กเสียบมาตรฐาน มอก.เลขที่ 166-2549• โอเวอร์โหลดนิรภัยรับรองโดยมาตรฐานสากล (IEC STANDARD)• ม่านนิรภัยป้องกันการสัมผัสกับวงจรไฟฟ้า• วงจรทองเหลืองขึ้นรูปทั้งชิ้นปลอดภัยและขยายอายุการใช้งานที่ทนทาน• การออกแบบที่ทนทานและปลอดภัยมากขึ้นด้วยวัสดุไม่ติดไฟ (ANTI FIRE)สินค้ารับประกัน 3 ปี


สินค้าใกล้เคียง