รางปลั๊กไฟ toshino 4 ช่อง 4 สวิตซ์ ยาว 5 ม. รุ่น et-914…

Toshino ปลั๊กพ่วง 5 เมตร

รหัสสินค้า 10428670

388 บาท

ซื้อที่ NocNoc

รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 4 สวิตซ์ ยาว 5 ม. et-9145m

รายละเอียดสินค้า
– รางปลั๊กไฟมาตรฐาน มอก. 2432-2555
– ระบบป้องกันกระแสไฟเกินอัตโนมัต


สินค้าใกล้เคียง