รางปลั๊กไฟ toshino 3 ช่อง 3m 2300watt

Toshino ปลั๊กพ่วง 3 เมตร

รหัสสินค้า 10282633

410 บาท

ซื้อที่ NocNoc

รางปลั๊กไฟโตชิโน (toshino)

รางปลั๊กไฟคุณภาพมาตรฐาน มอก. รองรับกระแสไฟสูงสุด 2300 วัตต์

ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ


สินค้าใกล้เคียง