รางปลั๊กไฟ toshino 3 ช่อง 3 สวิตซ์ ยาว 5 ม. รุ่น et-913…

Toshino ปลั๊กพ่วง 5 เมตร

รหัสสินค้า 10428680

359 บาท

ซื้อที่ NocNoc

รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิตซ์ ยาว 5 ม. et-9135m

รายละเอียดสินค้า
– รางปลั๊กไฟมาตรฐาน มอก. 2432-2555
– ระบบป้องกันกระแสไฟเกินอัตโนมัต


สินค้าใกล้เคียง