รางปลั๊กไฟ toshino 3 ช่อง 3 สวิตซ์ 2 usb ยาว 3 ม. รุ่น …

Toshino ปลั๊กพ่วง 3 เมตร

รหัสสินค้า 10428671

409 บาท

ซื้อที่ NocNoc

รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิตซ์ 2 usb ยาว 3 ม. et-913usb

รายละเอียดสินค้า
– รางปลั๊กไฟมาตรฐาน มอก. 2432-2555
– ระบบป้องกันกระแสไฟเกินอ


สินค้าใกล้เคียง