ปลั๊กไฟ – 4ช่อง 4สวิทช์ RANDY 160631-RAN-0039 สายไฟยาว…

รหัสสินค้า OFMY055322

365 บาท

ซื้อที่ Officemate

  • บังคับใช้มาตรฐานที่เข้มงวด ISO9001-2015 ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการตรวจสอบ
  • 32 ขั้นตอน ประกันอุบัติเหตุที่เกิดจากปลั๊กพ่วง รับประกันโดย AIG
  • ประกันภัย รับประกันความปลอดภัย ออกแบบในประเทศเยอรมนี ระบบกันภัย 2 ชั้น
  • ป้องกันอัคคีภัยทั้งระบบภายในและภายนอก สวิตกันไฟคุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน รางปลั๊กไฟ
  • มาตรฐาน มอก. 2432-2555 ระบบป้องกันกระแสไฟเกินอัตโนมัติ
  • ระบบตัดไฟเกินอัตโนมัติเมื่อใช้ง


  • สินค้าใกล้เคียง