ปลั๊กไฟ (มอก.) 4ช่อง 4สวิตซ์ VOX F5ST3-VS01-4401 สีขาว …

รหัสสินค้า OFM8004085

399 บาท

ซื้อที่ Officemate

  • ปลั๊กไฟ(มอก.) 4 ช่อง 4 สวิตซ์
  • สายยาว 3 เมตร
  • สีขาว

  • สินค้าใกล้เคียง