ปลั๊กไฟขนาดเล็กแบบแบน TESSAN สายต่อ Ultra Slim พร้อมชาร…

ปลั๊กพ่วง ราคาไม่เกิน 1,000 บาท

ปลั๊กไฟขนาดเล็กแบบแบน TESSAN สายต่อ Ultra Slim พร้อมชาร…

399 บาท

ร้านค้า Lazada

Product DescriptionEasily fit in tight spotsRe-use Hidden Sockets in Your Home0.35inch Low-Profile Flat HeadTESSAN power strip flat plug can easily fit behind any furniture which is close to the wall, it allowed to push your couch right up against the wall and still able to use the outlet behind the couch0.12inch Ultra Slim Flat CordThe 5 foot flat cable is thinner than the standard round power bar to run under the carpet and doesn’t hurt when you step on that spot; It can keep unsightly cords hidden and allows furniture placement without having to accommodateCompact and lighweight, easy to carrySmall Extension Cord for TravelOur power strip cube can power most of your electronics with 3 standard US outlets and 3 USB plugs, but only with 3.07*2.04*1.46 inch handy size, easily to fit in the corner of your suitcase, take it on your adventures without the hassle of added bulk;Cruise ships don’t allow to take power strip with surge protection on board. This travel power strip is designed with NO surge protection, making it fully cruise ship approved3 Widely Spaced Outlets3 sided outlets to plug in bulky adapters, you don’t have to worry about sacrificing an outlet in order to fit a larger plugWall Mountable designAdditional 1 keyhole on back can allow you install this flat wall extension cord on wall, workshop etc. Save your spaces4x Anti-Slip Rubber FeetThere are four anti-slip rubber feet at the bottom of the power strip, which makes it stably to stand on the desktopSuitable for Multi-scene UseThis 3 prong extension cord can widely apply for most electronic appliances to be used in any indoor place, such as home, office, dorm room, hotel


สินค้าใกล้เคียง