สก๊อตช์-ไบรต์ แปรงขัดพื้น รุ่นมียางกันลื่น

รหัสสินค้า 2327354163

฿76.00

คุณสมบิตัพิเศษ ▪ ใช้ขัดทำความสะอาดพื้นผิวและผนัง ▪ ขนแปรงทำจากพลาสติกคุณภาพดี ไม่ขึ้นรา แข็งแรง เหมาะสำหรับขัดกระเบื้อง และร่องยา แนว ด้ามจับถนัดมือ▪ ช่วยยับยัังการเกิดแบคทีเรีย บนเนื้อยำงและด้าม พลาสตกิเป็นอยำงดี▪ แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้นาน ▪ ข้อแนะนำ: ล้างทำความสะอาดทกุครั้งก่อนและหลังการใช้งาน ไม่ควรใช้กับน้ำยาชนิดรุนแรง ▪ คำเตือน : ควรเก็บใหพ้นมือเด็ก ห่างจากเปลวไฟ


สินค้าใกล้เคียง

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Open