Koncept furniture KC-PLAY ชั้นวางซีดี/หนังสือ ตู้เก็บขอ…

ชั้นวางของตู้หนังสือ

รหัสสินค้า 8596231292

550 บาท

ซื้อที่ Shopee

PEAK-S DIY : กลุ่มสินค้าขนาดเล็กที่ช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บของได้อย่างมีระเบียบชั้นวางของอเนกประสงค์ ชั้นรับน้ำหนัก 3 กก.ต่อชั้น_x000D_
_x000D_
***สินค้าต้องประกอบเองก่อนใช้งาน พร้อมคู่มือการประกอบในกล่อง (หมายเหตุ ราคาสินค้าไม่รวมค่าประกอบและจัดส่ง)***_x000D_
_x000D_
_x000D_

หมายเหตุ
1. เมื่อลูกค้ากดยืนยันคำสั่งซื้อพร้อมชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อยืนยันคำสั่งซื้อและนัดหมายการจัดส่งสินค้า หากยังไม่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ ถือว่าการสั่งซื้อยังไม่สมบูรณ์
2. เมื่อมียอดสั่งซื้อครบ 3,000 บาทขึ้นไป จัดส่งและติดตั้งฟรีหากมียอดสั่งซื้อต่ำกว่า 3,000 บาท มีคิดค่าบริการจัดส่งและติดตั้งตามพื้นที่จัดส่งของลูกค้า
3. พื้นที่ที่ไม่สามารถจัดส่งได้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และพื้นที่บนเกาะ (หากพบว่ามีการสั่งซื้อนอกเขตพื้นที่การจัดส่ง ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อ)
4. สินค้าจัดส่งภายใน 10-14 วัน เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล , จัดส่งภายใน 15 – 30 วัน สำหรับพื้นที่ ต่างจังหวัด (เขตพื้นที่ ดอย ภูเขา จะใช้เวลาจัดส่งนานกว่าปกติ)
5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อ หากพบว่าระบบมีการแสดงราคาที่ผิดปกติ หรือผิดพลาดจากระบบ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขออภัยมา ณ โอกาสนี้
6. บริษัทฯจะส่งใบกำกับภาษีทาง sms ไปที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าระบุในระบบตอนสั่งซื้อสินค้า ภายใน 7 วันทำการ หลังจากส่งสินค้า (ใบกำกับภาษีลงวันที่ส่งสินค้า)


สินค้าใกล้เคียง