Asia ชั้นมีล้อ ชั้นไม้วางของไม้ 4 ชั้น ชั้นวางของมีล้อ …

รหัสสินค้า 8963809_TH-390759088

1,310 บาท

ซื้อที่ Lazada

Asia ชั้นไม้วางของ มีล้อ รุ่นเร็กเก้ 4 ชั้น-สินค้ามีขนาด 40x63x131 cm.-สินค้าไปเป็นแพตชค ประกอบง่าย-สามารถเคลื่อนย้ายง่าย เนื่องจากมีล้อ-แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน-สามารถวางของได้อเนกประสงค์


สินค้าใกล้เคียง

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]