DEM-DR035 Deerma กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า 350ml กระติกน้ำร้อน…

กาต้มน้ำ ราคาไม่เกิน 1,000 บาท

DEM-DR035 Deerma กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า 350ml กระติกน้ำร้อน…

669 บาท

ร้านค้า Lazada

⏩สินค้าที่เป็นของแถม ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนรุ่น / สี ⏩กรณีสั่งสินค้าผิดรุ่น ผิดสี ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ ⏩กรณีใส่ที่อยู่ผิด ทางร้านไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ลูกค้าต้องยกเลิกแล้วสั่งสินค้าเข้ามาใหม่ ใหม่ หรือติดต่อคลอเซ็นเตอร์ ⏩หากได้รับสินค้าแล้ว อย่าทิ้งกล่องสินค้า หากไม่มีกล่อง หรือ เอกสารของทางร้าน ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ ถือเป็นที่สิ้นสุดการรับประกันสินค้า ⏩การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมถึงสินค้าที่เป็นของแถม ⏩กรณีส่งเคลมสินค้าอาจมีค่าดำเนินการจัดส่งเป็นไปตามดุลพินิจของทางร้าน [[ นโยบายการรับคืนสินค้า ]] ทางร้านฯ ไม่มีนโยบายการรับคืนสินค้าในทุกกรณี ยกเว้นการจัดส่งสินค้าผิดรุ่น ผิดสีเท่านั้น กรณีพบปัญหาการใช้งานหรือสินค้าชำรุด สามารส่งเคลมได้ตามเงื่อนไขการรับประกัน[[ นโยบายการได้รับสินค้าไม่ครบ ]] ลูกค้าต้องรีบแจ้งทางร้าน ภายใน 1-2 วันหลังจากได้รับสินค้า และเก็บหลักฐานให้ครบ หากเกินวันที่ทางร้านกำหนด ทางร้านจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น[[ นโยบายการเคลม]]ไม่รับประกันการใช้งานที่เกิดความเสียหายจากลูกค้าเอง เช่น ตกหล่น งัดแงะ กระแทกหรืออื่นๆที่ไม่ได้เกิดจากตัวสินค้ากรณีส่งเคลมสินค้า กล่องสินค้าและอุปกรณ์และคู่มือทุกอย่างต้องส่งกลับมาให้ครบ และระบุเลขคำสั่งซื้อ เบอร์ติดต่อ รายละเอียดปัญหาการเคลมด้วย มิฉะนั้นทางร้านจะไม่รับเคลมให้ค่ะ


สินค้าใกล้เคียง